Planten en zaaien

Planten en zaaien

Regen

Ook wij zijn druk bezig met planten en zaaien. Naast ons huis zijn er twee kleine veldjes. In een daarvan hebben we mais gezaaid, in de ander boontjes. Uiteraard volgens de 4Pijlers methode, dus zonder te ploegen. De mais en de boontjes zijn al opgekomen en we hopen maar dat het nu gauw gaat regenen. Doordat er niet geploegd is, houdt de grond het vocht wel beter vast dan in geploegde velden. De planten houden het zo iets langer uit zonder regen. Daarnaast heb ik een paar kweekbedjes gemaakt waar ik wat groenten heb gezaaid zoals tomaten, paprika en aubergines. Deze begiet ik dagelijks.

De velden die ons zijn toegewezen door de dorps-chef, gebruiken we voor training van toekomstige trainers en voor de productie van goed zaaizaad. We hebben daar mais en bonen gezaaid en we hebben bananen-, cassave- en ananasstekken geplant. Er is ook een veld dicht bij een stroompje waarin we uien hebben gezaaid in zaaibedden. Die moeten elke dag begoten worden, zolang het niet regent.

Trainingen en groepen

De afgelopen 6 weken hebben Roelof en ik verschillende groepjes van vier jongeren getraind in de nieuwe landbouwmethode. We werken iedere ochtend tussen 8 en 12 op het veld mee. Het wordt meestal erg heet, over de 33 graden in de schaduw. Soms zoeken we verkoeling in een stroompje in de buurt. Roelof doet dat op zijn eigen manier.

Aan het eind van hun trainingsperiode doen ze een test en als ze slagen kunnen ze trainer worden van een groepje van arme en zeer arme en/of kwetsbare gezinnen waarvan ze zelf deel uitmaken. Ongeveer 6 tot 8 van hen zullen inderdaad zo’n groep op gaan zetten. Een groep van vijf families is al met de trainingen begonnen. Ze hebben vooraf een bijeenkomst gehad met ons erbij waarin we afspraken hebben gemaakt over de trainingsprogramma’s. Ze organiseren het verder helemaal zelf. Wij doen de supervisie en bezoeken van tijd tot tijd de gezinnen. De trainingen worden gedaan op de velden van de verschillende leden. De deelnemers zijn heel enthousiast en willen het graag leren.

Verrassing

Afgelopen zondag werden we verrast door de kerkelijke gemeente van Lanza. In de kerk hadden we al gezien dat er een collecte werd gehouden in natura. Maar er werd in de Dongo taal over gepraat zodat wij er niets van verstonden. Deze inzameling bleek voor ons te zijn. In de middag kwam er een groep mannen en vrouwen met allerlei etenswaren op hun hoofd zingend naar ons huis toe. Het was het welkomstcadeau van de kerk voor ons, de “gasten”. Echt veel voedsel: een grote zak rijst, een zak cassavemeel en verder pinda’s, bananen, mais, sorghum, honing, eieren en een kip! En dat allemaal van een arme bevolking aan het eind van een lang droog seizoen sinds december vorig jaar. We zijn diep onder de indruk van deze welkomstgeschenken. We hebben samen met ze gezongen en gebeden en hen daarna in huis genodigd voor een kop thee met (zelfgebakken!) cake.

Kwartaalverslag 1: januari – maart 2019

Kwartaalverslag 1: januari – maart 2019

De kwartaalverslagen van de 4Pijlers volgen de orde van de planning zoals die op ‘Onze Aanpak’ is gepresenteerd.

1. Vestiging en verblijf in het district Faradje.

Voor onze vestiging en verblijf in het district Faradje hebben we de keuze gemaakt voor het dorpje Lanza. We hebben goed contact met de bevolking en er zijn prima vooruitzichten voor ons landbouwprogramma.

Na lang wikken en wegen hebben we gekozen voor het dorpje Lanza. Het ligt in een veilig gebied, de mensen zijn arm en bijna volledig afhankelijk van de landbouw, het is gemakkelijk te bereiken vanaf de grens met Oeganda en er zijn geen andere organisaties actief op het gebied van de landbouw.

In het stadje Faradje, het administratieve centrum van het district Faradje, zijn we van harte welkom geheten door de overheid en hebben we ons officieel laten registreren.

In Lanza kregen we het gastenverblijf van de lokale kerkelijke gemeente toegewezen als tijdelijke woning. De voorzieningen zijn minimaal, maar al gauw hadden we een keukentje ingericht, een kamertje om ’s avonds wat te lezen, een plek voor bureauwerk en een slaapplaats. We hadden twee zonnepanelen gekocht met toebehoren, zodat we 12 Volts licht hebben en via een omvormer computers en telefoons kunnen laden. Via de Vodacom telefoonverbinding hebben we de meeste dagen een paar uur toegang tot internet. De verbinding is zwak, maar voldoende voor basale communicatie per email en whatsapp.

Met de lokale kerkgemeenschap zijn we begonnen de eerste stappen te zetten richting de bouw van een eigen huisje. De leiders van de kerk hebben begrip voor onze beperkte financiële ruimte en zullen proberen de gemeenteleden te mobiliseren bij het graven van de fundering, het aandragen van stenen en ander werk dat veel mankracht vereist. Eén van de lokale kerkelijke leiders treedt op als organisator van het hele gebeuren. Wijzelf zullen niet veel tijd hoeven te steken in het bouwproject, we willen ons blijven concentreren op onze missie.

2. Afstemmen van verwachtingen met de bevolking, lokale kerken en lokale overheid.

Het zal nog een aantal maanden duren voordat de informatie over onze missie op alle niveaus is geland en begrepen.

In februari hebben we een rondreis gemaakt in het district Faradje, samen met vertegenwoordigers van de kerk waarvoor we werken, de CECA-20. Het doel was om aan de kerkgemeenschap, de overheid en -voor zover mogelijk – de bevolking, bekendheid te geven aan onze missie. Wat komen we doen, wat kunnen mensen van ons verwachten, hoe kunnen mensen deelnemen aan het landbouwprogramma, om hoeveel tijd gaat het, welke concrete resultaten verwachten we, enzovoort.

In een flink aantal officiële en spontane ontmoetingen met het leiderschap van de lokale kerken en van de overheid hebben we onze missie, strategieën en beoogde resultaten gepresenteerd. Tijdens een bezoek aan het stamhoofd in Lanza en omgeving, die een koninklijke status heeft, hebben we onze plannen eveneens kunnen presenteren en toelichten. We hebben hem een kopie gegeven van het akkoord dat we getekend hebben met de nationale leiders van de kerk.

In een extra document, bedoeld als informatie voor de hele bevolking, beschrijven we onze missie in detail en geven we aan hoe de bevolking kan deelnemen aan de activiteiten. Dit document bevat een procedure voor klachten en suggesties. Het is ondertekend door de hoogste leider van de kerkgemeenschap in Lanza en omgeving. Het document is vertaald in het Bangala, de streektaal, en is gereed om breed verspreid te worden.

Ondanks alle documenten en vergaderingen is het voor velen echter nog niet duidelijk wat we komen doen. De bevolking neemt informatie vooral op via informele kanalen. Het zal nog behoorlijk wat tijd vragen voordat de informatie overal is gehoord.

3. Deelnemen aan de conferentie “Ontwikkeling Faradje”.

De conferentie “Ontwikkeling Faradje” zou plaatsvinden in februari, maar is uitgesteld naar april.

4. Regelmatig bezoeken van de allerarmste gezinnen.

We hebben een aantal informele bezoeken gebracht aan arme gezinnen. Momenteel worden er 4Pijler – groepen gevormd waar deze gezinnen deel van worden. Deze groepen worden door ons en lokale projectmedewerkers begeleid. Wanneer men als groep de basisprincipes van de 4 Pijlers heeft leren toepassen komt men in aanmerking voor landbouwkrediet. Wanneer de groepen eenmaal zijn gevormd, zal duidelijk worden welke gezinnen precies deel gaan uitmaken van onze directe doelgroep en zullen we beginnen met meer intensieve visites aan de gezinnen.

5. Voorbereidingen treffen voor trainingen in de 4 pijlers.

De voorbereidingen voor de trainingen lopen goed. Er is volop land beschikbaar en de aankoop van de nodige materialen en zaaizaad gaat voorspoedig. Er is brede belangstelling voor onze trainingen.

De lokale autoriteiten hebben akkers aangewezen voor het project. Deze akkers zijn erg groot en beslaan in totaal meer dan vijftig hectare. Ongeveer vijf hectare ligt aan een rivier of andere waterbronnen en kan worden geïrrigeerd. We hoeven geen huur te betalen. Maar de cultuur verplicht wel tot het geven van een deel van de opbrengsten aan de lokale chefs.

Het aan 4Pijlers toegewezen land is veel groter dan we nodig hebben. Het meeste land is bosrijke savanne, waar we een groot deel van willen beschermen tegen haar grootste vijand: vuur. Jaarlijks wordt de savanne namelijk een paar keer helemaal afgebrand, vooral voor jachtdoeleinden. We zijn van plan brede brandwerende strips aan te leggen, waarbij binnen de strips de bomen beschermd zijn. Ze kunnen zich dan goed ontwikkelen en zo kan een begin worden gemaakt met het herstel van het oorspronkelijke tropische oerwoud. We kunnen op die manier goed laten zien dat bij de methode van de 4Pijlers goed producerende landbouw samen gaat met herstel en behoud van de natuur.

De belangstelling voor de trainingen is sterker dan verwacht. Daarom is – op herhaald verzoek van de leiding van de kerk – besloten om het aantal deelnemers te verhogen van 6 naar 24. Tien hiervan zijn jonge vrouwen, vooral alleenstaande moeders. De overige deelnemers zijn jongemannen. Uiteindelijk zullen er niet meer dan acht te werk worden gesteld als begeleiders van de armste gezinnen, die deel uitmaken van de nog te vormen kredietgroepen. Het is de verwachting dat de selectie van deze acht personen op natuurlijke wijze zal verlopen. Niet meer dan één op de drie of vier heeft namelijk duidelijke leiderschapskwaliteiten, de anderen zullen blij zijn dat ze de aangeleerde praktijken tot eigen voordeel kunnen toepassen.

Om de trainingen efficiënt en ononderbroken te kunnen geven hebben we materialen aangeschaft voor bevloeiing van de akkers voor zaaizaadproductie. Verder hebben we materialen gekocht voor een opslagplaats, een bureautje en voor gewasbescherming. Ook hebben we goed zaaizaad gekocht van mais en bonen, die we professioneel zullen vermeerderen ten behoeve van het project. Het meeste materiaal konden we kopen in stadjes aan de grens met Oeganda. Sommige middelen voor gewasbescherming en ook het zaaizaad hebben we via lokale dealers besteld en ontvangen vanuit Oeganda.

6. Trainingen verzorgen over de 4 pijlers.

Er zijn 24 mensen getraind. De meeste hiervan beheersen de eerste pijler: niet ploegen/spitten. Een aantal van hen zal als begeleider optreden van de op te richten 4Pijler – groepen.
Zes weken lang hebben we onafgebroken trainingen verzorgd. Centraal stond de eerste pijler; niet langer ploegen/spitten. Elementen van de andere pijlers (groenbemesting, verschillende meststoffen en verbetering zaaizaad) kwamen eveneens aan de orde, maar meer sporadisch en afhankelijk van de fase van het groeiseizoen.
De trainingen worden vooralsnog verzorgd op de akkers van het project. Omdat we beschikken over een irrigatiepompje konden we al in de droge tijd met de trainingen beginnen. Wanneer de 4Pijler – groepen zijn gevormd zullen de meeste trainingen worden gedaan op de akkers van de gezinnen die hier deel van uitmaken.
De meeste deelnemers aan de trainingen beheersen de eerste pijler nu goed genoeg om anderen te kunnen begeleiden. Degene met leiderschapskwaliteiten worden door ons aangemoedigd om de 4Pijler – groepen te vormen om in groepsverband verder te leren en om uiteindelijk een kredietsysteem op te zetten.

7. Begeleiden van de allerarmste gezinnen in de 4 pijlers.

De komende maanden hopen we de eerste 4Pijler groepen te starten. Via deze groepen komen de allerarmste gezinnen aan de kennis, vaardigheden en materialen die nodig zijn voor de toepassing van de technieken van de 4 Pijlers.

Iedereen in en rond Lanza is arm. Maar er is onderscheid. Gezinnen met gezonde ouders, die samen hun schouders eronder zetten, hebben in het algemeen voldoende te eten. Hun huisjes zijn klein en gebouwd van leem en stro. Maar het is er schoon en de woningen zijn regenbestendig. Men heeft net genoeg geld om de kleine kinderen naar de lagere school te kunnen sturen en om de meest voorkomende ziektes, zoals malaria en darmstoornissen, te laten behandelen. Deze gezinnen zijn arm, maar leven in het algemeen gelukkig. Heel anders is de situatie van gezinnen die te maken hebben met chronische ziektes, met een fysiek zwakke vader of met een moeder die geestelijk beperkt is. Dit soort gezinnen behoren tot de allerarmsten: de landbouwproductie is onvoldoende om het gezin het hele jaar door goed te voeden, de kinderen worden regelmatig van school gestuurd omdat het schoolgeld niet wordt betaald en de huisjes lekken en zijn in vervallen staat. Ook sociale problemen kunnen ertoe leiden dan men bij de allerarmsten behoort. Zo is er een grote groep moeders zonder man. De man is vertrokken, aangetrokken door verleidingen elders, en de moeder draait op voor de zorg voor het gezin. Het zware werk op de akkers kan zij echter niet goed aan en het gezin lijdt voortdurend vanwege gebrek aan eten en geld.

Deze allerarmste gezinnen staan centraal in onze missie. De begeleiding ervan zal worden gedaan binnen het verband van 4Pijler groepen. Deze groepen bestaan uit vier tot acht gezinnen, heel arme en minder arme. Als groep worden eerst de basisprincipes van de 4 Pijlers aangeleerd. Later komt men als groep in aanmerking voor krediet, dat wordt verstrekt in groepsverband. Ook de terugbetaling wordt gedaan als groep. Een speciaal protocol zal hiervoor worden geschreven en door de groepen en ons ondertekend.

Via dit kredietsysteem krijgen de deelnemende allerarmste gezinnen toegang tot de materialen die nodig zijn voor de toepassing van de 4Pijler-technieken. Het krediet zal worden verstrekt in verschillende rondes. De eerste ronde is gericht op de eerste pijler. Hiervoor is per gezin weinig krediet nodig en men loopt dan ook heel weinig risico niet terug te kunnen betalen. Bij de volgende rondes wordt verbeterd zaaizaad ingezet en een beperkte hoeveelheid kunstmest. Het volume van het krediet neemt hierbij geleidelijk toe. En – verwachten we – daarmee ook de opbrengsten van de gewassen en de uiteindelijke winsten.

8. Verspreiden van de 4 pijlers.

Vanuit het hele district Faradje is er belangstelling voor onze landbouwmethode. We willen ons echter voorlopig blijven concentreren op Lanza en omgeving.

We krijgen regelmatig uitnodigingen van individuen of groepen boeren vanuit het hele district om te komen voor het geven van trainingen. Wij reageren echter terughoudend. Het is niet onze missie om vanaf het begin op grote schaal training en begeleiding te geven. De bedoeling is immers dat we een aantal zaken zelf verder willen onderzoeken en goed beschrijven. Om geen tijd te verliezen met reizen, richten we ons hiervoor op Lanza en omgeving. Pas wanneer we antwoorden hebben op onze onderzoeksvragen kunnen we breed aan de weg gaan timmeren.

Ondertussen staan de trainingssessies in Lanza open voor ieder die wil. Mensen die van ver komen moeten zelf zorgen voor hun vervoer, eten en drinken, voor een periode van minstens twee weken. Er zijn verschillende die hebben aangegeven dit te kunnen en willen opbrengen. De komende maanden zal blijken hoeveel mensen er van buiten Lanza komen opdagen.

9. Evaluaties van het werk.

Nog niet van toepassing.

10. Presentatie van de 4 pijlers aan het Ministerie van Landbouw.

Nog niet van toepassing.

11. Overleg met onze achterban over de toekomst, concrete planning en actie.

Behalve het doen van uitvoerend landbouwwerk, richten we ons ook op het doen van landbouwkundig onderzoek. Met de adviseur van de 4Pijlers hebben we onze onderzoeksvragen geformuleerd en is er een eerste planning gemaakt van de onderzoeksactiviteiten. De vragen betreffen zowel technische als organisatorische kwesties. Ze zijn op aanvraag beschikbaar, via een mail aan remkevantil@gmail.com.

Op verzoek van onze thuisfrontteam hebben we een kort document geschreven waarin we het gebruik van onkruidbestrijding en gewasbeschermingsmiddelen binnen de 4Pijlers toelichten. Ook dit document is beschikbaar via een mail aan remkevantil@gmail.com.

We staan te allen tijde open voor vragen en feedback. Ook hiervoor is bovengenoemde email beschikbaar.