De 4Pijler methode, wat levert het op?

Landbouwontwikkeling in Afrika volgens de 4Pijlers methode. Veel boerengezinnen in Congo passen hem nu al drie jaar toe. Zes landbouwseizoenen. Wat levert het hen op?

In de eerste plaats een verdrievoudiging van de opbrengsten. Een gemiddeld gezin kan 1 hectare bewerken. Volgens de traditionele methode levert dit ongeveer 1500 kg graan op per jaar. Dit heeft het gezin nodig om van te eten. Maar het heeft ook geld nodig vanwege medische kosten, onderwijs, vervoer, keukenbenodigdheden, enzovoort. Een deel van de opbrengst moet dus worden verkocht, ten koste van het beschikbare voedsel. Een voortdurend dilemma. Honger lijden om aan de meest nodige cash te komen voor de meest noodzakelijke uitgaven. Dat is de situatie. Hier en elders op het Afrikaanse platteland. Bittere armoede. Met de 4 Pijlers produceert hetzelfde gezin 4500 kg graan per jaar. Er is voldoende te eten, terwijl driekwart van de opbrengst kan worden verkocht. Geen honger meer en 700 euro per jaar aan inkomsten.

De opbrengsten nemen toe

In de tweede plaats beschermt de toepassing van de 4 pijlers de vele prachtige oerwouden en de natuurlijke savannes. De 4Pijler methode zorgt ervoor dat de grond niet langer verschraalt, waardoor boerengezinnen dezelfde akkers steeds opnieuw kunnen gebruiken. Ze vinden het niet langer nodig om voortdurend nieuwe stukken land te ontginnen. Doordat er veel minder bos wordt gekapt en gebrand wordt de uitstoot van CO2 voorkomen. Eén boerengezin dat de 4Pijler methode toepast compenseert de COuitstoot van maar liefst zes gezinnen in Europa.

In de traditionele landbouwmethode moet steeds nieuw land worden ontgonnen
Het bos en de savannen blijven gespaard

In de derde plaats worden conflicten voorkomen. De meeste conflicten in Congo en elders in Afrika hebben te maken met toegang tot land. Doordat de bodem verarmt, trekken hele bevolkingsgroepen erop uit om nieuw land te exploiteren. Daarbij komen ze vaak in botsing met andere groepen. Dit leidt tot ernstige spanningen, die regelmatig uitlopen op gewapende conflicten. Door de 4Pijlers toe te passen blijft de bevolking stabiel. Ze hoeft niet te verhuizen naar andere streken, waar ze in botsing kunnen komen met anderen. Er komt rust in de regio. Er komt stabiliteit en ontwikkeling.