Initiatiefase 2019-2020

We hebben de eerste twee jaar, 2019 en 2020, besteed aan het verfijnen van de 4Pijler-methode en aan de aanpassing ervan aan de verschillende omstandigheden van bodem en klimaat. We deden dit in samenwerking met de lokale bevolking en met vertegenwoordigers van de kerk en van de overheid.

Tijdens deze initiatiefase hebben we ongeveer vijftig workshops gehouden. Meestal in kleine dorpjes, maar soms ook in grotere centra op meer dan 100 km afstand, zoals Faradje en Aba. Tijdens de workshops konden boerengezinnen zich opgeven voor deelname aan de 4Pijlers. Ongeveer 800 gezinnen hebben zich aangemeld..

Om al deze gezinnen goed te kunnen begeleiden, hebben we een tiental lokale trainers opgeleid. Deze trainers bezoeken de boerengezinnen regelmatig en zorgen ervoor dat de belangrijkste technieken goed worden toegepast.

Workshop op de akkers van deelnemende gezinnen

Het 4Pijler werk op de akkers van de deelnemende boerengezinnen leverde een schat aan informatie. Groepen boerengezinnen konden tijdens speciale bijeenkomsten hun ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Voor Remke en mij zorgde dit alles voor de aanvullende inzichten en kennis die we nodig hadden om de 4Pijler-methode goed vast te kunnen leggen in brochures en ander trainingsmateriaal.

Behalve op de akkers van de boerengezinnen zijn de 4Pijlers ook getest op speciale demonstratie & onderzoeksterreinen. Op deze terreinen deden we gericht onderzoek. We gebruikten ze ook voor praktische trainingen.

Op grond van de bevindingen tijdens de initiatiefase concluderen we het volgende:

 1. De 4Pijler methode is toepasbaar voor de overgrote meerderheid van de boerengezinnen, zowel de allerarmsten als de wat meer welgestelde.
 2. De 4Pijler methode is relatief gemakkelijk aan te passen aan lokale omstandigheden.
 3. Lokale trainers zijn goed in staat om de 4Pijler methode te onderwijzen en om boerengezinnen praktisch te begeleiden.
 4. Alle deelnemende boerengezinnen zijn het eens over de voordelen van de 4Pijlers, namelijk:
 • Per gezin wordt er ongeveer driemaal zoveel geproduceerd als voorheen.
 • Economisch is de 4Pijler methode heel aantrekkelijk: de verkoopwaarde van de opbrengsten is vele malen hoger dan de nodige investeringen.
 • De oogstzekerheid is veel beter dan tevoren. Periodes van droogte en gewasziekten hebben veel minder negatief effect.
 • De kwaliteit van de bodem blijft behouden. Zonder de 4Pijlers levert de grond na drie of vier seizoenen bijna niets meer op. Met de 4Pijlers blijven opbrengsten hoog en stabiel.
 • De 4Pijler methode bespaart veel arbeid. Vroeger moest men wekenlang zwoegen om een klein stukje land te ploegen en te wieden. Met de 4Pijler methode is dit veel gemakkelijker geworden.

Uitrolfase: 2021 – 2023

We trekken er drie jaar voor uit om de 4Pijler methode breed uit te rollen. We hebben de methode aangepast aan de verschillende klimaat – en bodemomstandigheden in de regio. De leiders van de kerk en van de overheid hebben zich achter ons geschaard. We worden tot in een wijde omtrek gevraagd om trainingen te geven. Alle lichten staan op groen.

Doelstellingen.

Tijdens deze uitrolfase willen we het volgende bereiken:

 1. Deelnemende gezinnen verbouwen hun gewassen volgens de 4 Pijler methode.
 2. De duurzaamheid en veerkracht van de landbouwproductie in de regio zijn verbeterd en de natuur wordt gespaard.
 3. De technieken van de 4 Pijlers worden onderwezen binnen het hogere landbouwonderwijs en binnen de voorlichtingsdiensten van de overheid. 

Hoe gaan we te werk?

Om de eerste doelstelling te bereiken, leiden we lokale trainers op. Dit zijn mannen en vrouwen vanuit de boerenbevolking. Ze worden een week lang getraind in de theorie en de praktijk van de 4Pijlers. De krijgen opdrachten mee om thuis op hun eigen akkers uit te voeren. Ze worden hierbij twee landbouwseizoenen begeleid door ons en door onze collega hoofdtrainers. Hierna worden ze beoordeeld. De lokale trainers die erin geslaagd zijn al hun gewassen te telen volgens de 4Pijler methode komen in aanmerking om nieuwe groepen boerengezinnen te trainen. Hun eigen akkers worden hierbij gebruikt voor demonstratie en onderwijs.

We organiseren regelmatig bijeenkomsten met alle lokale trainers, voor aanvullend onderwijs en voor het uitwisselen van ervaringen. Remke en ik bezoeken de lokale trainers ook thuis, zodat we hen en hun gezinnen goed leren kennen. De lokale trainers die erop uit trekken om anderen te trainen maken gebruik van trainingsmateriaal. Dit zijn posters die de technieken van de 4Pijles in beeld brengen. Verder zijn er brochures en videopresentaties. Hoe meer boerengezinnen de 4Pijler methode volledig toepassen hoe beter. We gaan uit van een totaal aantal van 1000. Het zou prachtig zijn als we nog meer boerengezinnen kunnen helpen.

Boerengezinnen die de 4Pijler methode goed toepassen merken dat hun akkers veel duurzamer kunnen worden gebruikt. De kwaliteit van de bodem blijft op peil en er grond is goed beschermd tegen erosie. Ze merken ook dat er veel minder risico is op misoogsten door droogte. Het landbouwsysteem van de 4Pijlers is veerkrachtig. De effecten van de klimaatveranderingen zijn veel minder desastreus dan voorheen. Door een goede toepassing van de 4Pijler methode wordt doestelling 2 gehaald.

Aanvullend maken Remke en ik veel gebruik van de vele radiostations in de regio. We zijn regelmatig in de studio’s om de 4Pijler methode toe te lichten. We benadrukken het belang ervan voor het behoud van de bossen en de savannes. De natuur hoeft niet langer te worden opgeofferd aan de landbouw. Akkers kunnen duurzaam worden gebruikt en de natuur kan worden gespaard.

Doelstelling drie bereiken we door onderwijs te geven op de hoogste niveaus. We hebben een uitgebreid collegedictaat geschreven over geïntegreerde bodemvruchtbaarheid. Dit dictaat gebruiken we voor colleges aan de universiteit Shalom in Bunia en aan de hogere landbouwschool in Rethy. We gebruiken het dictaat ook bij voorlichtingsbijeenkomsten met de departementen van landbouw op provinciaal en districtsniveau.