Onze achterban wordt vertegenwoordigd door ons thuisfrontteam. U kunt deel worden van onze achterban wanneer u ons werk een warm hart toedraagt. We nodigen u van harte uit. Via uw financiële ondersteuning stelt u ons in staat om de 4 Pijlers daadwerkelijk verder te ontwikkelen.

Giften voor ons werk kunnen worden overgemaakt op de rekening van:

NL58 RABO 0127 6795 29 

Onder vermelding van: Landbouwtraining 4 Pijlers 

De giften zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst als ANBI gift.